Najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy najczęściej zadawane pytania przez Klientów i prezentujemy
je w jednym miejscu. Sprawdź je! Być może znajdziesz tu odpowiedź na kwestię, która Cię interesuje!

W naszej ofercie znajdą Państwo trzy inwestycje Myśliwska 24 – położona w dzielnicy Piecki-Migowo (Morena), Duet Jaśkowa Dolina we Wrzeszczu Górnym w Gdańsku oraz Nowe kowale Plus – położona w gminie Kowale, w południowej okolicy Gdańska. Inwestycje można odnaleźć na naszej stronie w sekcji Mieszkania

Wszystkie nasze inwestycje wykonujemy, dbając o najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców.

Jako jeden z nielicznych deweloperów ukazujemy na naszej stronie ceny mieszkań oraz przynależności w postaci komórki lokatorskiej i miejsca postojowego. Ceny naszych nieruchomości należą do jednych z najniższych w Trójmieście. Jesteśmy otwarci na rozmowy negocjacyjne.

Nie potrącamy prowizji z tytułu braku zgody na udzielenie kredytu, w przypadku podpisanej umowy rezerwacyjnej.

Jesteśmy w 100% firmą z polskim kapitałem.

Stawiamy na lokalny patriotyzm, dlatego współpracujemy z kontrahentami z najbliższej okolicy.

Poza działalnością deweloperską, we współpracy z GTBS oraz TBS Motława udostępniamy mieszkania w systemie TBS dla mieszkańców Miasta Gdańsk.

Firma Budros posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku budowlanym, dlatego możemy pochwalić się bogatym portfolio wybudowanych mieszkań oraz instytucji użyteczności publicznej.

Biuro Sprzedaży Mieszkań znajduje się w Gdańsku, przy ulicy Jana Kozietulskiego 1, na drugim piętrze budynku siedziby firmy Budros.

Biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Tak, Polski Związek Firm Deweloperskich jest organizacją dbającą o kondycję rynku deweloperskiego w Polsce. Mając na celu dobro naszych Klientów, firma Budros jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Aktualnie nie posiadamy w ofercie mieszkań gotowych do odbioru.

Tak, aktualnie świadczymy usługę wykończenia pod klucz mieszkań zakupionych w inwestycji Duet Jaśkowa Dolina. Ofertę można znaleźć pod tym linkiem.

Możliwość wprowadzenia zmian aranżacyjnych określają zapisy umowy deweloperskiej oraz dokument omawiający procedurę wprowadzania zmian aranżacyjnych. Zazwyczaj zmiany aranżacyjne można uzgadniać do 2 tygodni od podpisania umowy deweloperskiej. Możliwość ich realizacji na etapie, gdy budowa ma wysoki stopień zaawansowania uzgadniana jest indywidualnie z kierownikiem budowy. Dodatkowe prace związane ze zmianami są wycenianie przez kosztorysantów, a płatność za nie należy uregulować do 2 dni przed odbiorem lokalu. Jako jedyny deweloper w Gdańsku, Firma Budros honoruje Gdańską Kartę Mieszkańca – oferując zupełnie za darmo projekt zmian aranżacyjnych.

Tak, w tym celu należy umówić się z pracownikiem Biura Sprzedaży Mieszkań. Kontakt +48 662 231 906, +48 784 065 494, e-mail mieszkania@budros.pl.

Tak, zgodnie z umową deweloperską Klientowi przysługuje prawo do jednorazowej wizyty podczas trwania prac budowlanych na terenie inwestycji. W tym celu należy umówić się z pracownikiem Biura Sprzedaży Mieszkań. Kontakt +48 662 231 906, +48 784 065 494.
Bardzo ważne! Przygotowując się do wizyty na budowie, prosimy o założenie płaskiego i pełnego obuwia. Należy również pamiętać, iż wstęp na budowę mają tylko osoby pełnoletnie oraz obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren budowy.

Dla obecnych i przyszłych Klientów Budros jest możliwa wstępna, niezobowiązująca rezerwacja lokalu na okres maksymalnie 5 dni.
W przypadku wyrażenia chęci nabycia lokalu, gdy inwestycja jest w trakcie realizacji, proces zakupu mieszkania może zostać zrealizowany na trzy sposoby:

Zakup gotówkowy: Osoba zainteresowana kupnem mieszkania jest umawiana na spotkanie u notariusza w celu podpisania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Klient zobowiązuje się realizować płatności za nabyty lokal zgodnie z ustalonym harmonogramem (jeśli inwestycja jest już ukończona, podpisuje umowę przyrzeczenia przeniesienia własności).

Kredyt hipoteczny: Kupujący podpisuje w siedzibie dewelopera umowę rezerwacyjną (cywilno-prawną), która gwarantuje zarezerwowanie danego lokalu na okres 6 tygodni. W tym czasie nabywca realizuje niezbędne czynności związane z otrzymaniem kredytu. Klient zobowiązany jest wpłacić, w przeciągu 7 dni, od daty podpisania umowy, opłatę rezerwacyjną w wysokości 3% lub 1% (w zależności od obowiązującej dla danej inwestycji ustawy deweloperskiej) liczonej od sumy zakupu. W przypadku otrzymania negatywnej weryfikacji z banku, po stosownym udokumentowaniu odmowy, opłata rezerwacyjna zwracana jest bez żadnych dodatkowych potrąceń ze strony dewelopera. Po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji z banku przyszły odbiorca mieszkania jest umawiany na spotkanie z notariuszem w celu podpisania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego.

Zakup mieszany (gotówka + kredyt): W zależności od posiadanych środków i decyzji, w którym momencie będzie występowała potrzeba wsparcia kredytem, osoba ubiegająca się o mieszkanie realizuje jeden z powyższych schematów.

Osoba zainteresowana kupnem mieszkania jest umawiana na spotkanie u notariusza w celu podpisania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Klient zobowiązuje się realizować płatności za nabyty lokal zgodnie z ustalonym harmonogramem (jeśli inwestycja jest już ukończona, podpisuje umowę przyrzeczenia przeniesienia własności).

Kupujący podpisuje w siedzibie dewelopera umowę rezerwacyjną (cywilno-prawną), która gwarantuje zarezerwowanie danego lokalu na okres 4 tygodni. W tym czasie nabywca realizuje niezbędne czynności związane z otrzymaniem kredytu. Klient zobowiązany jest wpłacić, w przeciągu 7 dni, od daty podpisania umowy, opłatę rezerwacyjną w wysokości 3% lub 1% (w zależności od obowiązującej dla danej inwestycji ustawy deweloperskiej) liczonej od sumy zakupu. W przypadku otrzymania negatywnej weryfikacji z banku, po stosownym udokumentowaniu odmowy, opłata rezerwacyjna zwracana jest bez żadnych dodatkowych potrąceń ze strony dewelopera. Po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji z banku przyszły odbiorca mieszkania jest umawiany na spotkanie z notariuszem w celu podpisania umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego.

W zależności od posiadanych środków i decyzji, w którym momencie będzie występowała potrzeba wsparcia kredytem, osoba ubiegająca się o mieszkanie realizuje jeden z powyższych schematów.

Odbiór nieruchomości jest możliwy po zakończeniu budowy i uzyskaniu przez Dewelopera pozwolenia na użytkowanie. Termin odbioru wyznaczany jest przez Biuro Sprzedaży Mieszkań zazwyczaj w terminie do 3 miesięcy od uzyskania wymaganych pozwoleń. Na 14 dni przed wyznaczonym terminem Nabywca otrzymuje informację o dacie i godzinie spotkania. Przed spotkaniem Nabywca zobowiązany jest do uregulowania wszystkich należności związanych z zakupem mieszkania tj. ostatniej transzy za lokal i opłaty za zmiany aranżacyjne. Przebieg odbioru wyznacza protokół odbioru. Sam odbiór polega na weryfikacji, czy mieszkanie zostało wykonane zgodnie z umową i standardem deweloperskim oraz czy nie posiada usterek uniemożliwiających jego użytkowanie. Dokonuje się przekazania lokalu, spisania stanów zużycia centralnego ogrzewania i wody użytkowej, w protokole uwzględnia się ewentualne usterki i dokonuje się przekazania Nabywcy kluczy do lokalu. Od tego momentu na Nabywcy spoczywa cała odpowiedzialność za nieruchomość.

Wszelkie usterki dotyczące mieszkania należy zgłaszać pisemnie, przesyłając je na adres naszej siedziby lub drogą elektroniczną na kontakt@budros.pl lub mieszkania@budros.pl. Usterki dotyczące części wspólnych należy zgłaszać bezpośrednio do administratora zarządzającego budynkiem.

Zarząd firmy Budros jest otwarty na rozmowy negocjacyjne.

Na koszt zakupu nieruchomości składają się: cena mieszkania, zakup miejsca postojowego i komórki lokatorskiej (jeśli zakup jest obligatoryjny), zakup udziału w drodze i placu zabaw (jeśli występuje w danej inwestycji) opłata notarialna za Umowę Deweloperską, Umowę Przeniesienia Własności (płatne w Kancelarii Notarialnej).

Standard deweloperski określa w jakim standardzie zostanie wykonana nieruchomość. Każda inwestycja może charakteryzować się indywidualnym standardem, jednak zawartość samego dokumentu określa tzw. Ustawa Deweloperska. W standardzie określone są materiały, wyposażenie i wykończenie nieruchomości dotyczące między innymi mieszkania, elewacji oraz część wspólnych jak również zagospodarowania terenu. Standard jako dokument jest częścią Prospektu Informacyjnego, który jest nieodłącznym załącznikiem Umowy Deweloperskiej.

Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Deweloper, musi z wybranym przez siebie bankiem zawrzeć umowę o prowadzenie rachunku mieszkaniowego powierniczego. Jest to tzw. środek ochrony środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia. Mieszkaniowy rachunek powierniczy służy bowiem do gromadzenia przez nabywcę środków pieniężnych na pokrycie ceny kupna nieruchomości w celu przekazania ich deweloperowi w ramach zawartej umowy. Wszelkie koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają wyłącznie dewelopera.”

Cena mieszkania zawiera opłaty za części wspólne nieruchomości. Grunty pod budynkiem są częściami wspólnymi nieruchomości.

Informacje odnośnie szczegółowego harmonogramu oraz etapowania inwestycji można uzyskać kontaktując się z Biurem Sprzedaży Mieszkań.

W każdej inwestycji wysokość czynszu jest inna. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w danej inwestycji, Deweloper podpisuje umowę na zarządzanie nieruchomością przez Firmę zewnętrzną, która przedstawia plan opłat Klientom.

Tak, „Dziennik Budowy” danej inwestycji mogą Państwo odnaleźć na stronie konkretnej inwestycji. Jest również udostępniany w formie postów i relacji w naszych kanałach społecznościowych.

Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Umowa Deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego. Dotyczy przeniesienia na nabywcę będącego osobą fizyczną, po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, prawa własności lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.”

Tak, wzór naszej umowy deweloperskiej (załącznik „Prospektu Informacyjnego”) jest zgodny z wymogami, jakie przewiduje ustawodawca. Ustawę deweloperską z dnia 16 września 2011 r. można odnaleźć w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), pod tym linkiem.
W przypadku inwestycji Duet Jaśkowa Dolina umowa deweloperska jest zgodna z najnowszą ustawą deweloperską z 2021 roku – link.

Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Prospekt informacyjny zawiera szczegółowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia deweloperskiego.”

Klient musi stawić się w Kancelarii Notarialnej osobiście lub jeśli nie ma takiej możliwości, dostarczyć Notarialny oryginał pełnomocnictwa wydany na osobę, która będzie go reprezentowała podczas czynności Notarialnych. W kancelarii Notarialnej, należy okazać Dokument Tożsamości (Dowód Osobisty lub Paszport). W przypadku, gdy zakupu dokonują małżonkowie, którzy mają rozdzielność majątkową, do Kancelarii Notarialnej należy dostarczyć oryginał dokumentu potwierdzający ten fakt, sporządzony przez Notariusza.

Cena zakupu, jaką będą mieli Państwo zapisaną w umowie może ulec zmianie tylko w jednym przypadku i o tej sytuacji mówi ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tj. zmianie stawki VAT. We wszystkich innych okolicznościach np. wzroście cen materiałów budowlanych czy płac podwykonawców, różnicę pokrywa firma Budros.

Firma Budros posiada ponad 30-letnie doświadczenie na rynku budowlanym, dlatego możemy pochwalić się bogatym portfolio wybudowanych mieszkań oraz instytucji użyteczności publicznej.

Informacje odnośnie planowanych inwestycji można uzyskać kontaktując się z Biurem Sprzedaży Mieszkań.

Tak, prowadzimy rozmowy online z naszymi Klientami. W tym celu należy umówić się telefonicznie lub mailowo na spotkanie. Kontakt +48 662 231 906, +48 784 065 494, e-mail mieszkania@budros.pl.

Tak, skan pozwolenia na budowę udostępniamy na pisemny wniosek Klienta, w formie maila.

Makieta inwestycji z wyszukiwarką nieruchomości zawiera bazę ofertową nieruchomości. Dla każdej z inwestycji Klient możne sprecyzować preferencje wyszukiwania, celem uzyskania jak najbardziej trafnych wyników. Makieta pozawala na wyświetlenie w skali inwestycji Myśliwska 24, Nowe kowale Plus oraz Duet Jaśkowa Dolina wraz z rzutami, spacerami i wszystkimi ważnymi parametrami każdej nieruchomości będącej w ofercie sprzedaży. Pozwala na wyświetlenie statusu nieruchomości, porównanie z innymi, a także na wysłanie zapytań do Biura Sprzedaży Mieszkań.

Tak, zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawodawcę obiekty budowane przez firmę Budros są przystosowane dla niepełnosprawnych.

Tak. W Prospekcie Informacyjnym dla każdej z inwestycji znajduje się numer Księgi Wieczystej, na podstawie której można sprawdzić właściciela.

Pracownicy Biura Sprzedaży mieszkań, odpowiadają na Państwa pytania przez cały proces sprzedaży, aż do czasu przeniesienia własności. Specjaliści od spraw technicznych odpowiadają na Państwa pytania dotyczące Gwarancji.

Wszelkie zmiany dotyczące zmian w terminach, są indywidualnie konsultowane przez Biuro Sprzedaży Mieszkań z Zarządem firmy Budros. Klient otrzymuje informację o wyniku rozmów od pracowników Biura Sprzedaży Mieszkań Budros.

Jeżeli w trakcie procesu zakupu mieszkania, adres korespondencyjny uległ zmianie, należy zgłosić ten fakt zgłosić w Biurze Sprzedaży Mieszkań. Ma to także zastosowanie przy zmianie telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

Nie współpracujemy z firmami zajmującymi się wykańczaniem wnętrz. Aktualnie, własnymi siłami świadczymy usługę wykończenia pod klucz mieszkań zakupionych w inwestycji Duet Jaśkowa Dolina. Ofertę można znaleźć pod tym linkiem.

Tak, decydując się na zakup naszych nieruchomości otrzymają Państwo specjalne rabaty za zakupy m.in. w galerii wnętrz CityMeble, OBI, BEL-POL, Tefal czy Media Expert. Więcej informacji w Biurze Sprzedaży Mieszkań.

Zdolność kredytową najlepiej sprawdzić wstępnie jeszcze przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej. W tym celu można umówić się z naszym ekspertem kredytowym: tel. 664 055 795, mail: beata.piotrowska@grupaang.pl, https://klient.grupaang.pl/beata.piotrowska

Tak, od lat współpracujemy z ogólnopolską firmą pośrednictwa finansowego Grupa ANG S.A. dedykowany ekspert jest do Państwa dyspozycji na każdym etapie kredytowania: tel. 664 055 795, mail: beata.piotrowska@grupaang.pl, https://klient.grupaang.pl/beata.piotrowska

Skorzystanie z usług eksperta kredytowego jest całkowicie darmowe, nie są doliczane żadne dodatkowe koszty za usługę pośrednictwa.

Kalkulator do wstępnego wyliczenia raty dostępny jest na naszej stronie pod tym adresem. Nie jest to jednak oferta kredytowa, po dokładne informacje na temat kredytowania zapraszamy do kontaktu z naszym dedykowanym ekspertem finansowym.

Wstępne wyliczenie raty można zrobić w naszym kalkulatorze, proszę jednak pamiętać, że ostateczna oferta banku może się różnić od przedstawionego wyliczenia, o szczegóły zapytaj eksperta.

Wysokość minimalnego wymaganego wkładu własnego w bankach to obecnie 10% wartości inwestycji. W przypadku inwestycji Nowe Kowale Plus istnieje możliwość kupna mieszkania na specjalnych warunkach w ramach rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” – szczegóły w Biurze Sprzedaży mieszkań.

Tak, można otrzymać kredyt hipoteczny na zakup i jednocześnie wykończenie nabywanego mieszkania.

Polecamy skontaktować się z Panią Joanną Romanów-Klapczyńską tel. +48 502 462 601, kancelaria@krp-radca.pl

Siedziba Kancelarii z którą współpracujemy, mieści się w Gdańsku, w lokalu nr 17, przy ul. Szymanowskiego 12 (2 piętro) tel. 58 342 44 34 – budynek SCENA APARTAMENTY.

Koszt umowy deweloperskiej jest zależny od wartości transakcji i dzielony jest po połowie przez obie strony (połowę płaci Klient, połowę Deweloper). Składowe opłaty za Umowę Deweloperską to taksa notarialna, 4 wypisy aktu notarialnego, opłata sądowa za wpis roszczenia nabywcy do księgi wieczystej, podatek Vat 23% od taksy notarialnej i wypisów. W Kancelarii z którą współpracujemy, istnieje możliwość płatności kartą bankową.

Tak – ogólne informacje odnośnie programów można przeczytać pod tym linkiem. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z naszym ekspertem finansowym.