Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe
i Rusztowaniowe “Budros” Sp. z o.o

 • ul. Kozietulskiego 1
 • 80-156 Gdańsk
 • NIP: 5840250345
 • KRS: 0000066734
 • REGON: 003006150

Dział do którego zostanie wysłana wiadomość:

*

 Nadawca Nadawca wysyłając wiadomość oświadcza, że dane osobowe podaje dobrowolnie i zapoznał/a się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informacje dostępne tutaj oraz, iż przyjmuje do wiadomości, że powyższe dane przetwarzane będą wyłączenie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, udzielenia żądanych informacji oraz na potrzeby prowadzenia dalszej korespondencji mailowej na żądanie wysyłającego wiadomość. *

* Pole wymagane


 • Biuro Sprzedaży Mieszkań
 • +48 662 231 906
 • +48 784 065 494
 • mieszkania@budros.pl
 • PN, ŚR, PT – 7:00-15:00
 •  WT, CZW – 7:00-18:00