zdjęcie państwowego instytutu geologicznego gdańsk

Państwowy Instytut Geologiczny

Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego w Gdańsku (roboty wykończeniowe)

Lokalizacja

Galeria