Mieszkanie bez wkładu własnego

Zadajesz sobie pytanie, jakie wymogi należy spełnić, aby kupić „Mieszkanie bez wkładu własnego”? Pomożemy Ci sprawdzić, czy możesz skorzystać z nowego programu rządowego!

Gwarancja na wkład własny

Program składa się z dwóch części. Pierwsza z nich polega na udzieleniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji na wkład własny dla osób, które go nie posiadają lub które mają własne środki, ale chcą je przeznaczyć na inny cel, np. na wykończenie mieszkania. W tej części konieczne jest posiadanie zdolności kredytowej na całą kwotę kredytu, gwarancja polega na umożliwieniu wzięcia kredytu nawet na 100% wartości mieszkania, bez wkładu własnego. Gwarancja ta nie jest formą dopłaty do mieszkania.

Podstawowe parametry gwarancji:

  • gwarancja udzielana jest na pokrycie nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wydatków
  • maksymalna kwota gwarancji wynosi 100 tys. zł
  • minimalny okres spłaty kredytu to 15 lat
  • kredyt udzielany jest w polskiej walucie (PLN)
  • zabezpieczenie gwarancji – brak
  • jednorazowa prowizja przed udzieleniem kredytu – 1 proc. kwoty gwarancji (maksymalnie 1 tys. zł)

Spłaty rodzinne

Druga część programu polega na możliwości skorzystania z dofinansowania, tzw. spłat rodzinnych. Ta część programu przeznaczona jest dla osób, które zaciągnęły w banku kredyt z gwarancją wkładu własnego (skorzystali z pierwszej części programu), a w trakcie spłaty tego kredytu ich gospodarstwo powiększyło się o drugie i kolejne dziecko.

mieszkanie bez wkładu własnego w Trójmieście

Podstawowe parametry dofinansowania:

  • 20 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko
  • 60 tys. zł w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie i każde kolejne dziecko

Dla kogo mieszkanie bez wkładu własnego?

Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego.

Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci (w czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2, rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci nie większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje).

Za gospodarstwo domowe mogące się ubiegać o gwarancję są uznane także osoby będące w związku nieformalnym wychowujące wspólnie dziecko/dzieci. W przypadku osób będących w związku nieformalnym, niewychowujących wspólnie dzieci, będzie można ubiegać się o przyznanie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego odrębnie, jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Mieszkanie bez wkładu własnego w Trójmieście – Nowe Kowale Plus

Ceny mieszkań w inwestycji Nowe Kowale Plus spełniają wymagania rządowego programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z oferty.

Aktualności